Metabolik Sendrom saptanan hastalarin ST segment elevasyonlu miyokart enfarktusu seyrinde gelisen atriyal fibrilasyon ile iliskisi


BAS H. A. , AKSOY F.

15. Metabolik Sendrom Sempozyumu, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye