TÜRKİYE’NİN FİZYOGRAFİK, MORFOLOJİK VE İKLİMSEL PARAMETRELERİÜZERİNDEN BİTKİ ENDEMİZMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KUVATERNER DÖNEMİOLASI GÖÇ YOLLARI VE SIĞINMA ALANLARI


KARLIOĞLU N., ŞENKUL Ç. , Uluçay S., Memiş T., DOĞAN M.

VIII. TÜRKİYE KUVATERNER SEMPOZYUMU, 2 - 05 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text