Altkültürü Yapılan Beauveria bassiana İzolatlarının Spodoptera littoralis Üzerindeki Etkinliği


Akdaş A., Güven Ö., Karaca İ.

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, vol.11, no.2, pp.172-184, 2020 (Peer-Reviewed Journal)