Kelamda Sünnet Kavramı Üzerine -Ebu Hanife’ye İsnat Edilen Risaleler Bağlamında Bir Değerlendirme


TÜRCAN G.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.28, pp.85-96, 2012 (Peer-Reviewed Journal)