Sulu Çözeltiden Th(IV) Gideriminde N’-(2-Furilmetilen) 4-hidroksibenzoilhidrazon ile Modifiye Edilen Silikajel Katı SorbentininKullanımının İncelenmesi


KIRKAN B., KÖSE M. N.

International Trace Analysis Congress(iTAC 2018), 20 - 23 June 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text