Çelik, Y , Atilla, G . (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KENDİNİ SABOTAJ, OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU VE BENLİK SAYGISI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 177-198 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/51188/619510


ÇELİK Y., ATİLLA G.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis, vol.9, no.2, pp.177-198, 2019 (Peer-Reviewed Journal)