Bazı Substitüe Tiyofen Türevlerinin Sentezi


TİLKİ T. , KARABACAK ATAY Ç., YAVUZ M.

XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 23 - 27 August 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey