İsonitrosoasetofenon 4-Aminobenzoilhidrazon İle Modifiye Edilen Silikajel Katı Sorbentinin Batch Yöntemi İle Sulu Çözeltiden Th(IV) Deriştirilmesi İçin Kullanımının İncelenmesi


KIRKAN B. , AYÇIK G.

III. Eser Analiz Çalıştayı, Turkey, 15 - 18 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey