Tanık Koruma Tedbirleri ve Sanığın Adil Yargılanma Hakkı Tanık Koruma Kanununa Göre Ceza Muhakemesinde Tanıkların Korunması ve Sanığın İddia Tanıklarına Soru Sorma ve Sorgulama Hakkının AİHM KararlarıIşığında Değerlendirilmesi 3 Yılında Ceza Adaleti Sistemi Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve SuçunAydınlatılmasının Sınırları Sempozyumu Editör Bahri Öztürk 1 3 Haziran 2008 Istanbul Yayın tarihi 2009 s 383 408


TURHAN F.

Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey