TEMPORARY AESTHETIC REHABILITATION OF A YOUNG ADULT PATIENT WITH AMELOGENESIS IMPERFECTA: A CASE REPORT


Emek T., Kırzıoğlu Z.

Aydın Dental Journal, vol.77, no.2, pp.77-82, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada Amelogenezis İmperfekta tanısı konulan, genç erişkin bir hastanın overdenture protez ile rehabilitasyonu amaçlandı. Dişlerinin görüntüsü nedeniyle konuşmaktan / gülmekten çekinme ve hassasiyet şikâyetiyle kliniğe başvuran 15 yaşındaki kız hastada Amelogenezis İmperfekta, okluzal ilişkide problemler, gingivitis ve 11 numaralı dişin gömülü olduğu tespit edildi. Ortodontik tedavi yapılması uygun görülmeyen hastanın 36 ve 46 numaralı dişlerine vertikal boyut kaybının ilerlemesini engellemek amacıyla paslanmaz çelik kron uygulaması gerçekleştirildi. Hastanın tedaviye motivasyonunu artırmak ve psikolojik durumunun biraz düzeltilebilmesi amacıyla protetik uygulamadan önce 13, 21, 22, 23 numaralı dişlerine kompozit rezin uygulaması yapıldı. Hastadan alınan ölçünün ardından üst çeneye overdenture protez uygulandı. Kontrol seanslarında hastanın protezi rahatlıkla kullanabildiği, görünümünden oldukça memnun kaldığı, gülmekten çekinmediği ve daha iyi sosyal ilişkiler kurduğu öğrenildi. Sonuç olarak, Amelogenezis İmperfekta’lı hastalarda overdenture protez uygulamalarının estetik görünüm, fonksiyon, okluzyon, fonasyon ve psikolojik sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu ve bireylerin yaşam kalitelerini yükselttiği söylenebilir.