Determination of the Metaphorical Perception of the Students Aged 11 To 13 Studying About Popular Sports Branches in Isparta


KARAKAYA E. D., SALİCİ O.

Isparta’da Öğrenim Gören 11-13 Yaş Gurubu Öğrencilerin Popüler Spor Branşları Hakkındaki Metaforik Algılarının Belirlenmesi, vol.2, no.3, pp.1059-1076, 2016 (Peer-Reviewed Journal)