Ratlarda Omega-3 Yağ Asidinin Ortodontik Diş Hareketi Üzerine Etkileri: Genetik, Biyokimyasal, Histolojik ve İmmünohistokimyasal Bir Çalışma


ÖĞRENİM G., GEÇGELEN CESUR M., ÖNAL T., KARA M., ŞİRİN F. B. , DÖNMEZ YALÇIN G., ...More

15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 5 - 07 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text