EFFECT OF SINTERING TEMPERATURE TO MICROSTRUCTURE IN METAL BINDER JETTING


Gürgen M., Kayacan M. C.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.10, no.4, pp.1389-1399, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Metal Binder Jetting emerged and it has been developing an additive manufacturing method. Binder type, binder ratio, sintering process, and atmosphere couldn’t be transparently determined due to its development stage. In this study, effect of sintering temperature was investigated parts’ microstructure which manufactured by Binder Jetting Metal Additive Manufacturing. In manufacturing, SS316L metal powder used as a raw material, ultraviolet light cured and solid+fluid catalyzed cured resins used as binder. For solid+liquid catalyzed cured resin, furfuryl alcohol was selected as liquid binder, para toluene sulfonic acid was selected as solid catalyst. Isopropyl alcohol was used to dilute the ultraviolet light cured resin. The composition ratios and electron diffraction patterns of the samples were analyzed using optical and scanning electron microscopy.

Bağlayıcı Püskürtmeli Metal Eklemeli İmalat yakın zamanda ortaya çıkmış ve hala gelişmekte olan bir eklemeli imalat yöntemidir. Gelişme aşamasında olmasından dolayı net bir bağlayıcı türü, oranı, sinterleme süreci ve ortamı belirlenememiştir. Bu çalışmada Bağlayıcı Püskürtmeli Metal Eklemeli İmalat yöntemi ile imal edilmiş eklemeli imalat parçalarında, sinterleme sıcaklığının mikroiçyapıya etkisi incelenmiştir. İmalat için ham madde olarak SS316L metal tozu, bağlayıcı olarak ultraviyole ışıkla ve katı+sıvı reaktiflerle kürlenen reçineler kullanılmıştır. Katı+sıvı kürlenen reçine olarak furfuril alkol sıvı reçine, para toluen sülfonik asit katı katalizör olarak seçilmiştir. Ultraviyole ışıkla kürlenen reçine izopropil alkol ile seyreltilmiştir. Optik ve taramalı elektron mikroskobuyla yapılan incelemelerle kompozisyon oranları ve numunelerin elektron kırınım desenlerinin analizleri de yapılmıştır.