Pirazol Bazlı Disazo Boyarmaddelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi


KARABACAK ATAY Ç., GÖKALP M., TİLKİ T.

Dokuz Eylül University Journal of Science and Engineering, vol.19, no.55, pp.194-202, 2017 (Peer-Reviewed Journal)