BUYRUKÇU, R., ”Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İle İlgili Görüşleri Üzerine Bir Araştırma /Burdur Eğitim Fakültesi Örneği)”, Süleymen Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006/2, S.17, Isparta 2006, s.89-128


BUYRUKÇU R.

Süleymen Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, no.17, pp.89-128, 2006 (Peer-Reviewed Journal)