3. Basamak Bir Hastanenin Eczanesinde YalınTedarik Zinciri Uygulaması


ASLANTAŞ ATEŞ B., TORAMAN A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)