Eksik Hidrolojik Verilerin Simbiyotik Organizmalar Arama Algoritması ile Tahmini


SAPLIOĞLU K., KÜÇÜKERDEM T. S., ŞENEL F. A.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.93-104, 2020 (Peer-Reviewed Journal)