MACKENZIE’NİN A TURKISH MANUAL’İNİN KARŞILAŞTIRMALI MUHTEVA İNCELEMESİ


Creative Commons License

Korkmazer T.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), no.37, pp.169-191, 2022 (Peer-Reviewed Journal)