SEZON İÇİ YILDIZ DAĞ BİSİKLETÇİLERİNE UYGULANAN MUKAVEMET, TIRMANIŞ VE İNTERVAL ANTRENMANLARININ FİZİKSEL, FİZYOLOJİK VE BİYOMOTORİK PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİ


KOÇAK F., KILINÇ F., KARABULAK A., ALP M., KARABULAK A.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.1-9, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-9

Abstract

The aim of this study is to examine the physical, physiological and biomotoric features of endurance, uphill and interval trainings which were put into practice upon catagories of the Cadet-A and Cadet-B cyclists. 4 male cyclists from the cycling team of Kütahya Youth Center joined the study with their parent’s approval. The detected results of the bikers who joined the study is by order, average age 14,50+0,58 years, height 170,75+2.99 cm and weight pretest 60,25+6,85 kg, final test 58,25+6,18 kg. As pre and post-tests, from the physical measurements, circumference and body fat, lactate and strength 1RM tests were carried out. Training program carried out 6 weeks. At the statistic analysis of the data that was obtained, descriptive statistics were made. Pre and post-tests of body fat, circumference, lactate and strength 1RM minimum, maximum and average rates were detected. Between their pre and post-tests, some quantitative differences can be seen. As a result, within the 6 weeks training program practiced upon the mountain bikers, strenght, climbing and interval trainings seem to effect their performances positively and the training program can be thought as an example model to those sports scientists who will prepare a study in this field.

Bu çalışmada Yıldız-A ve Yıldız-B kategorisindeki dağ bisikletçilerine yarış döneminde uygulanan mukavemet, tırmanış ve interval antrenmanların fiziksel, fizyolojik ve biyomotorik özellikleri üzerine etkisi incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Kütahya Gençlik Merkezi bisiklet takımında bulunan 4 erkek dağ bisikletçisi aile izinli olarak katıldı. Araştırmaya katılan bisikletçilerin sırası ile yaşları ortalaması 14,50±0,58 yıl, boyları 170,75±2,99 cm ve vücut ağırlıkları ön test 60,25±6,85 kg, son test 58,25±6,18 kg olarak tespit edildi. Bisikletçilere ön ve son test olarak fiziksel ölçümlerden çevre ve deri altı yağ, laktat ve kuvvet 1RM testleri uygulandı. Mukavemet, tırmanış ve interval antrenmanlarını içeren program 6 hafta, haftada 7 gün ve günde 1 ile 4 saat arası uygulandı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı istatistikler yapıldı. Dağ bisikletçilerine ait deri altı yağ, çevre ölçümleri, laktat ve kuvvet 1RM ön ve son testlerinin minimum, maksimum ve ortalama değerleri belirlendi. Ön ve son testleri arasında sayısal olarak farklılıklar görülmektedir. Sonuç olarak, dağ bisikletçilerine uygulanan 6 haftalık antrenman programı dâhilindeki mukavemet, tırmanış ve interval antrenmanlarının, performans değerlerini olumlu yönde etkilediği ve antrenman programının bu alanda çalışma yapacak spor bilimcilere bir örnek model olacağı düşünülebilir