DETERMINATION OF BALLAST FOULING VIA GROUND PENETRATING RADAR


Creative Commons License

Bayrak M. Ç. , Tığdemir M., Karaşahin M., Çakmak O.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.2, pp.572-581, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, investigations are carried out in the Çatalca region of the Istanbul-Edirne railway line in order to detect defects related to the contamination in the railway infrastructure using ground penetration radar. Measurements are performed before and after the renovation works on the renewed railway line. In addition, the ballast sample is taken, and the degree of fouling is determined. According to the evaluation, excessive deformation of the ballast layer, ballast pockets and ballast fouling are detected in the old railway. Infrastructure layers are determined after the renovation. The radar measurement results on the old and new rail lines are presented comparatively.

Bu çalışmada, demiryolu altyapısındaki kirlenmeye bağlı kusurları yere nüfuz eden radar (GPR) kullanarak tespit etmek amacıyla İstanbul-Edirne demiryolu hattının Çatalca bölgesinde çalışmalar yürütülmüştür. Yenilenen demiryolu hattında yenileme çalışmalarından önce ve sonra ölçümler yapılmıştır. Ayrıca balast numunesi alınarak kirlilik derecesi belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmeye göre eski demiryolunda balast tabakasının aşırı deformasyonu, balast cepleri ve balast kirliliği tespit edilmiştir. Yenileme sonrasında altyapı tabakaları tespit edilmiştir. Eski ve yeni demiryolu hattında yapılan radar ölçüm sonuçları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.