TÜRKİYE’DE KENT KONSEYLERİNİN COVID-19 SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİ: AKDENİZ BÖLGESİNDE BÜYÜKŞEHİRLERDE FAALİYET GÖSTEREN DÖRT KENT KONSEYİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZ


Creative Commons License

Can Y., Akman E.

KAMU YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.102-121, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: KAMU YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.102-121

Abstract

COVID-19 küresel salgını 2019 yılının aralık ayından bu yana sağlıktan, ekonomiye, eğitimden, yönetime kadar hayatın her alanını olumsuz biçimde etkilemektedir. Salgın ile mücadelede merkezi yönetim ve yerel yönetimler farklı politika uygulamaları ile vatandaşlara çeşitli hizmetler sunmaktadırlar. Özellikle vatandaşlara en yakın hizmet birimi olan belediyelerin gerçekleştirdikleri faaliyetler bu dönemde büyük önem kazanmıştır. Belediyelerin karar alma süreçlerine vatandaşların katılımını sağlayan kent konseylerinin COVID-19 küresel salgını ile mücadele kapsamında ne gibi çalışmalar ortaya koydukları ve karar alma süreçlerini ne düzeyde etkiledikleri sorularına yanıt aranma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışma kent konseylerinin COVID-19 küresel salgın sürecinde etkinliğini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın amacı dâhilinde Akdeniz Bölgesi’nde bulunan büyükşehir il merkezlerinde yer alan aktif dört kent konseyi belirlenmiştir. Aktif olarak etkinlik ve faaliyetlerini yürüten kent konseyleri ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular ise küresel salgın sürecinde kent konseylerinin etkinliğinde düşüş yaşandığını göstermiştir.