Mini Pilot ölçek spiral sarım ters ozmos sistemiyle jeotermal sulardan bor giderilmesi


YAVUZ E., GÜLER E., SERT G., ARAR Ö., YÜKSEL M., YUKSEL ü., ...More

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey