Tıp eğitiminin Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Hakkındaki bilgi tutum ve Davranış üzerine etkisi


YILDIRIM BAŞ F. , ASLAN S., ÜNVER Ş., GÖKŞAN İ.

4.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 7 - 09 February 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text