Kırsal Yoksulluk ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Politikaları


ÇELİK ATEŞ H.

Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-9, 2017 (Peer-Reviewed Journal)