Multipl Skleroz ve Diğer Otoimmün Hastalıklarda Epilepsi


Creative Commons License

Demirci S.

in: Epilepside Ayırıcı Tanı, Süleyman KUTLUHAN,Vedat Ali YÜREKLİ, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.93-99, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.93-99
  • Editors: Süleyman KUTLUHAN,Vedat Ali YÜREKLİ, Editor
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Epileptik nöbet riski genel nüfusla karşılaştırıldığında bazı otoimmün hastalıklarda artmıştır. Nöbetler bu hastalıkların hem akut fazında hem kronik fazında gelişebilir. Bu birliktelik kısmen immün disfonksiyonun sonucu olabilir; bu otoimmün hastalıklardaki artmış pro-inflamatuar sitokin düzeyi, antikorlar ve nöronal antijenlere karşı gelişen antikorlar epileptik nöbet etiyopatogenezine katkıda bulunabilir. İmmün disfonksiyon dışında, vasküler hasarlanmalar, metabolik bozuklar, enfeksiyonlar ve terapötik ajanların yan etkileri nöbet gelişimini etkileyebilir. Bu makalede epilepsi ile komorbid olabilecek farklı otoimmün hastalıklar, multipl skleroz, nöromiyelitis optika, sistemik lupus eritematozis, antifosfolipid sendromu, romatoid artrit, tip 1 diabetes mellitus, miyastenia gravis, çölyak hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalığı, Grave hastalığı, Hashimoto ensefalopatisi, psoriazis ve büllöz pemfigoid gözden geçirilmiştir. Anah tar Ke li me ler: Nöbetler; otoimmün hastalıklar; komorbidite ABS TRACT The risk of epileptic seizures is increased in several systemic autoimmune disorders in comparison to general population. Seizures can occur both in the acute and chronic phases of these diseases. The association may partly be result of immune dysfunction; elevated levels of pro-inflammatory cytokines, autoantibodies seen in these autoimmune disorders and antibodies against neuronal antigens may contribute to the etiopathogenesis of epileptic seizures. Apart from immune dysfunction vascular insults, metabolic derangements, infections, and side effects of therapeutic agents may also affect seizure development. In this article different autoimmune disorders, including multiple sclerosis, neuromyelitis optica, systemic lupus erythematosus, type 1 diabetes mellitus, myasthenia gravis, celiac disease, rheumatoid arthritis, Hashimoto’s encephalopathy, psoriasis and bullous pemphigoid, which may present with co-morbid seizures are reviewed.