LAZER METAL PORSELEN ARAYÜZEYİNİN SEM7EDXİLE KARAKTERİZASYONU


PEKKAN G., TUNA S. H. , PEKKAN K., HEKİMOĞLU H. C. , ÇUKURLUÖZ BAYINDIR B.

TPİD 24.ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 27 - 30 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text