ÖMÜRBEK Nuri TUNCA Mustafa Zihni MERCAN Yasin YETİM Tülin 2012 Deri Sektöründe Çevreye Duyarlı Üretim Üzerine Bir Araştırma Namık Kemal Üniversitesi İİBF Balkan Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 1 Sayı 2 Temmuz 2012 s 137 157


ÖMÜRBEK N., TUNCA M. Z., MERCAN Y., YETİM T.

Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.137-157, 2012 (Peer-Reviewed Journal)