Ossifying fibroma with an impacted tooth in the posterior maxilla: a case report


YAZICI T. , KOÇER G. , GÜZEL T.

11. ACBİD ULUSLARARASI KONGRESİ, 19 - 23 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri