Denim üreten bir tekstil fabrikasında Avrupa Birliği Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol IPPC Direktifi ile uyum çalışmaları BAT Uygulamaları


KOCABAŞ M., UZAL N., Yükseler H., Ünlü M., ŞAHİNKAYA E., YİĞİT N. Ö. , ...More

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI, Turkey, 28 - 29 May 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey