Isparta Elele Derneği Kültür Evinde Bulunan İğne Oyalı Başörtüsü Örnekleri


Creative Commons License

AKKÖSE G., OYMAN N. R.

Uluakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.22, pp.355-371, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 as home decoration, accessories, clothing goods. In addition to being an important element of dowries, needle-tied headcoverings in these clothing items are also important for women to cover, decorate, ornament or create financial support. As it is possible to come across in almost every region of our country, in Isparta women usually apply needle rolls according to the color of the headscarf or the pattern inside. In this study, samples of needle-tied headscarves among the traditional artifacts found in the Isparta Hand in Hand Association Cultural House were identified and shown with photographs by examining the tools, colors, motifs, composition and technical features used. The details of the 9 different types of needle lace headscarf 17 samples reached in total are described in the article.

İğne oyaları, Türk el sanatları içinde özel bir yere sahiptir. Ev dekorasyonu, aksesuar, giyim eşyaları gibi çeşitli alanlara uygulanmaktadır. Bunlardan giyim eşyaları içinde yer alan iğne oyalı başörtüleri de çeyizlerin önemli bir unsuru olmasının yanı sıra, kadınların örtünmek, süslemek, süslenmek veya maddi destek oluşturması bakımından önemlidir. Ülkemizin hemen hemen her yöresinde rastlamak mümkün olduğu gibi Isparta’da da kadınlar genellikle iğne oyalarını başörtüsündeki renge ya da içindeki desene göre uygulamıştır. Bu çalışmada, Isparta Elele Derneği Kültür Evinde bulunan geleneksel eserler arasından iğne oyalı başörtüsü örnekleri tespit edilip, kullanılan araç-gereçler, renk, motif, kompozisyon ve teknik özellikleri incelenerek fotoğraflarla gösterilmiştir. Toplamda ulaşılan 17 adet iğne oyalı başörtüsü örneğinin farklı özellikte olan 9 tanesinin detayları makalede anlatılmıştır.