Kadın Suçluluğu Üzerine Bir Araştırma: Mardin ve Antalya Kapalı Cezaevleri Örneği


TEMURÇİN K., Haydaroğlu İ.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.41, pp.197-212, 2017 (Peer-Reviewed Journal)