ARİSTOTELES’İN MİMESİS VE KATHARSİS KAVRAMLARI ÜZERİNDEN BİR FİLM İNCELEMESİ: DOGVİLLE


Bağır M.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, no.2, pp.36-55, 2018 (Peer-Reviewed Journal)