Siklosporin A nın sıçanlarda oluşturduğu nefrotoksisiteye Vitamin C ile Vitamin E nin ve verapamilin etkilerinin ışık mikroskobunda değerlendirilmesi


URAL M., ÖZGÜNER H. M., BAYRAM D., SÜTÇÜ R., DELİBAŞ N.

Süleyman Demirel üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi, vol.12, no.4, pp.28-35, 2005 (Peer-Reviewed Journal)