Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Fiziki Planlama Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi


ALEVKAYALI Ç.

7th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, 15 - 17 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text