Mâturîdî’xxye Göre Muhkem ve Müteşâbih Ayetler


TÜRCAN G.

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 2011 (Peer-Reviewed Journal)