Diyabetli Erişkin Hastalarda Sağlık Okuryazarlığı: Ölçek Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Ağralı H., Akyar İ.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, pp.314-321, 2018 (Peer-Reviewed Journal)