İyonize Radyasyonun Neden Olduğu Ovaryum Hasarına Karşı Curcuminin Koruyucu Etkisinin Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi


GÜLLE K., Akpolat M., Safi Öz Z., BAKKAL B. H., Araslı M., Köktürk F.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.33-37, 2017 (Peer-Reviewed Journal)