FETAL DÖNEMDE FEMUR DİSTALİNİN MORFOMETRİK GELİŞİMİ


Creative Commons License

Koyuncu E., Sulak O., Özgüner G., Yüzbaşıoğlu N., Albay S., Malas M. A.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.48-53, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.48-53
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç. Çalışmamızda fetal dönem boyunca femurun distalinde yer alan oluşumların morfometrik değişimi ve gelişiminin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Yaşları 9-40 hafta arasında değişen eksternal anomalisi ve patolojisi olmayan 105 (55erkek, 50 kız) adet insan fetusunda çalışıldı. Fetuslar I.grup; 9-12 hafta, II. grup; 13-25 hafta, III. grup; 26-37 hafta ve IV. grup; miadında, 38-40 hafta olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Bütün fetal materyallerde diz eklemi diseke edilerek patella ve patellar tendon yerinden kaldırıldı ve femur distaline ait fossa intercondylaris yüksekliği, genişliği, condylus medialis yüksekliği ve genişliği, condylus lateralis yüksekliği ve genişliği, femur distalinin genişliği, trohlear oluk açısı ölçümleri alındı. Bulgular: Fossa intercondylaris yüksekliği ve genişliği gestasyonel yaş boyunca artıyordu ve trimesterlar arasında anlamlı fark vardı (p<0.05). Femur distalindeki medial ve lateral kondillerin yükseklik ve genişliklerinin gestasyonel yaş boyunca arttığı görüldü (p<0.05). Lateral kondil yüksekliğinin ve genişliğinin medial kondil yükseklik ve genişliğinden daha büyük olduğu tespit edildi (p<0.05). Patellar oluk açısı ise gestasyonel yaş boyunca değişmiyordu ve ortalama 129. 9 derece idi. Ayrıca çalışmamızda fetal dönemde fossa intercondylaris şekil indeksi (notch shape index) (NSI) 0,91, fossa intecondylaris genişlik indeksi (notch width index) (NWI) 0.26 olarak tespit edildi. Sonuç: Çalışmamızda elde edilen verilerin intrauterin olgularda femur gelişiminin değerlendirilmesine katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.