Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Depremselliği ve Deprem Tehlike Analizi


ANADOLU N. C., KALYONCUOĞLU Ü. Y.

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, vol.14, no.1, 2010 (Peer-Reviewed Journal)