Değer Yaratan Faaliyetler Açısından İşletme Başarısı Çimento Sanayi işletmelerinde Bir Araştırma


BEKCİ İ., DOĞRU E.

Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE Dergisi, vol.0, no.13, pp.169-192, 2011 (Peer-Reviewed Journal)