ANFIS ile Yapılan Modellemelerin Alt Modellere Bölünmesi ve Bu Modellerin Alt Küme Sayılarının Belirlenmesinde K-Means Algoritmasının Kullanılması: Eksik Akış Verisi Tamamlama Örneği


SAPLIOĞLU K. , KÜÇÜKERDEM T. S. , ŞENEL F. A.

1st International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology (ICIVILTECH 2019), 23 - 25 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text