Yenilikçi Liflerden Elde Edilen Tekstil Yapılarının Sanal Giysi Simülasyonlarındaki Termal Konfor Modellemesi


GÜNEY S., KEŞKEKÇİ B., ÜÇGÜL İ.

3. Uluslar arası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, 8 - 09 Mart 2018