E-Devlet Hizmetlerinin Farkındalığı ve Kullanılırlığı Üzerine Bir Araştırma (Konya İli Örneği)


IŞIK M., ARAT T.

Selçuk Üviversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüsekolkulu Dergisi, vol.17, no.2, pp.141-159, 2014 (Peer-Reviewed Journal)