Bentham’ın Fayda Kuramına Evrimsel Yaklaşım: Kahneman’ın Deneyimlenen Fayda Kuramı


YİĞİT A. G.

11. Güncel Araştırmalarla sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 03 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes