MCF-7 MEME KANSERİ HÜCRE HATTINA ADİNOPEKTİN UYGULAMASININ GİRELİN SEVİYESİ ÜZERİNE ETKİSİ


Şahin U., Şahin M., Sancer O., Calapoğlu M., Şenol N.

1TH INTERNATIONAL / 4 ST NATIONAL HEALTH SERVICES CONGRESS , Isparta, Turkey, 10 June - 12 August 2022, vol.1, pp.295-296

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.295-296

Abstract

Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen malign tümör olup, kadınlarda görülen tüm kanserlerin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Menopoz sonrası kadınlarda, IGF-1, leptin, BMI ve diğer parametrelerin etkilerinden bağımsız olarak devreden adiponektin seviyeleri ile meme kanser riski arasında ters bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Meme kanserli hastalarda adjuvan kemoterapi sonrası kilo alımı ilk olarak 1970 yılında yapılan çalışmalarda raporlanmıştır. Girelin temel olarak mide fundusundan salınan 28 amino asitlik polipeptid yapıda bir hormondur. “Appetite hormone” (iştah hormonu) olarak da adlandırılmıştır.

Amaç: Bu çalışmada, MCF-7 Meme kanseri hücre hattına adinopektin uygulamasının girelin seviyesi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.