Isparta ilinde farklı yaş gruplarında Toxoplasma gondii seroprevalansı ve IgG avidite test sonuçlarının değerlendirilmesi


Şirin M. C. , Cezaroğlu Y. , Arıdoğan B. , Sesli Çetin E.

5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.513

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.513

Özet

Amaç

Toxoplasmosis, Toxoplasma gondii’nin neden olduğu tüm dünyada yaygın olarak görülen bir paraziter enfeksiyon hastalığıdır. Bu çalışmada bölgemizde farklı yaş gruplarında T.gondii seroprevalansının araştırılması ve IgG avidite test sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem Ocak 2014-Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemize başvuran anti-T.gondii IgM ve anti-T.gondii IgG testleri eşzamanlı istenilen hastaların serolojik sonuçları retrospektif olarak incelendi. Anti-T.gondii IgM ve IgG testleri chemiluminescent immunoassay yöntemiyle (Cobas e601, Roche Diagnostics, Almanya), IgG avidite testi enzyme-linked fluorescent assay yöntemiyle (VIDAS, bioMerieux, Fransa) çalışıldı.

Bulgular

Çalışmaya alınan toplam 5454 hastada anti-T.gondii IgM ve IgG seropozitiflik oranları sırasıyla %3.8 ve %25.5 olarak bulunmuştur. IgM ve IgG seropozitiflik oranları, kadınlarda (n=3839) sırasıyla %4.7 ve %26.8, erkeklerde (n=1615) ise %1.6 ve %22.4 olarak belirlenmiştir. IgG seropozitifliği en düşük 0-10 yaş grubunda (%11.1), en yüksek >60 yaş grubunda (%55.4) saptanmıştır. IgG’si ve IgM’si birlikte pozitif olan 151 olguda ve IgG’si pozitif, IgM’si negatif olan 125 olguda avidite testi istenmiştir. IgG avidite testi uygulanan toplam 276 olgunun 43’ünde (%15.6) düşük avidite, 18’inde (%6.5) sınırda avidite ve 215’inde (%77.9) yüksek avidite saptanmıştır. IgG’si ve IgM’si birlikte pozitif olan olguların yaklaşık üçte ikisinde (%66.2) yüksek avidite saptanmış ve önceden geçirilmiş enfeksiyon olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç

Bölgemizde, anti-T.gondii IgG seropozitiflik oranı %25.5 olarak belirlenmiş olup IgG seropozitiflik oranının yaşla birlikte arttığı görülmüştür. Anti-T.gondii IgM ve IgG’nin birlikte pozitif olduğu olgularda, IgG avidite testiyle akut enfeksiyon ile önceden geçirilmiş enfeksiyonun ayırımının yapılması doğru tanı ve tedavi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, Seroprevalans, Avidite