İLLER BANKASININ İLBANK A Ş YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN BELEDİYE FİNANSMANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


CEVHER KILIÇ V., GÜL H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.217-233, 2015 (Peer-Reviewed Journal)