Nuri ÖMÜRBEK, Hande EREN ve Okan DAĞ, (2017), ”ENTROPİ-ARAS VE ENTROPİ-MOOSRA YÖNTEMLERİ İLE YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN AB ÜLKELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: Nisan 2017 Cilt-Sayı: 10(2) ss: 29-48


ÖMÜRBEK N., EREN H., DAĞ O.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.29-48, 2017 (Peer-Reviewed Journal)