Üniversitelerin Marka Kişiliklerinin Belirlenmesine İlişkin Ampirik Bir Araştırma: Adnan Menderers Üniversitesi Örneği


DOĞANLI B., BAYRİ O.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.163-176, 2012 (Peer-Reviewed Journal)