Ergenlerde ruhsal hastalıklar ve deri ilişkisine multidisipliner yaklaşım: iki olgu sunumu


AKTEPE E. , ERTURAN İ. , Özyay Eroğlu F., Bağcı B.

20. Ergen günleri zor yaşam koşulları ve ergenler, Turkey, 12 - 14 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey